<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
controlling

Controlling

Det finns flera risker med att hantera sina processer i Excel. Genom automatiserade datahämtningar och prognosförslag och får ni mer tid att lägga på detaljerna. Detta ökar också möjligheterna för att få en så korrekt och kvalitativ prognos som möjligt.

Ladda ner denna guide för att ta del av hur du kan arbeta med er finansiella planering i Planacy.

Trusted by