<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Planacy_meeting46

Investeringar och avskrivningar

Prognostisering för investeringar och avskrivningar görs fortfarande oftast i Excel. Detta kan fungera bra när man har relativt få investeringar, men ofta tillkommer utmaningar vid en större mängd data. Detta kan enkelt undvikas med hjälp av ett systemstöd.

Ladda ner denna guide för att ta del av hur du kan arbeta med era investeringar och avskrivningar i Planacy.

Trusted by