<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
rolling forecast-1

Möjligheter (och problem) med rullande prognos

Idag finns det flera olika metoder för budgetering och prognostisering och det är inte alltid helt lätt att veta vilken som är bäst. Alla metoder har sina fördelar och nackdelar och vad som fungerar bäst för ett företag kan variera beroende på verksamhet och bransch.

Ladda ner denna guide för att få reda på för- och nackdelarna med olika metoder. 

Trusted by