<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Planacy-person-device-12(3-BS&CF)

Se webinar: Balansräkning & Kassaflödesprognos

Under webinaret visar vi:

  • hur ni kan öka värdet av ert budgetarbete genom att automatisera en integrerad balansräknings- och kassaflödesprognos
  • hur ni med en ständigt aktuell bild av kassaflödet kan arbeta mer aktivt med att optimera och säkerställa likviditeten i bolaget

Trusted by