<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Glöm-inte-kassaflödet-header

Webinar: Glöm inte kassaflödet!

I det här webinaret visar vi att det varken behöver vara svårt eller tidskrävande att prognostisera en balansräkning och ett kassaflöde! Vi går bland annat igenom hur ni:

  • Kan arbeta drivarbaserat med balansräkning och kassaflöde
  • Bör strukturera det regelverk som knyter ihop RR, BR och kassaflöde
  • Analyserar både historiska och framtida kassaflöden på detaljnivå
  • Enkelt kan simulera vilken effekt en ändring i prognosen får på kassaflödet
  • Undviker de vanligaste misstagen vid implementation av er kassaflödesprognos

Självklart ger vi även en kort demonstration av Planacy!

Trusted by