<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
planacy-device28-datadriven

Datadriven finansiell planering

Lär dig hur ni kan arbeta mer effektivt och kontinuerligt, samt öka verksamhetens accountability för de finansiella målen och lagda prognoserna!

I detta webinar går vi igenom:

  • Vikten av att arbeta mer datadrivet med finansiell planering
  • Nyckelfaktorerna för att förbättra ert budget- och prognosarbete
  • Hur ni arbetar smart och effektivt med er process i ett modernt gränssnitt

Trusted by