<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Planacy_BI_6.0_Qlik_Small

Webinar: Integrera Planacy med Qlik

I det här webinaret visar vi hur ni:

  • Förenklar och förädlar er finansiella planeringsprocess
  • kan kombinera prognostisering, planering och analys genom att integrera med Qlik

Trusted by