<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
the-state-of-corporate-financial-planning

The State of Corporate Financial Planning 2022

En nulägesanalys och framtidsspaning av svenska företag och verksamheters arbete med finansiell planering

Syftet med rapporten är att bidra till att svenska företags ekonomifunktioner har den kunskap som krävs för att kunna påverka, förflytta, utveckla och optimera den finansiella styrningen.

Du får ta del av:  

  • Hur ledande företag engagerar verksamheten i planeringsarbetet 
  • Vad som krävs för att generera hög accountability samt kvalitét 
  • Betydelsen av att arbeta drivarbaserat och frekvent
  • Rullande prognoser och dess effekt på planeringsarbetet  
  • Vikten av ett kontinuerligt uppdaterat kassaflöde
  • Betydelsen av att investera i rätt systemstöd 
  • Aktuella trender inom budget, prognos och planering

 

Vill du ladda ned 2023 års rapport istället? ->