<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Lending-page-background-2-ENI

The State of Corporate Financial Planning 2024

The State of Corporate Financial Planning är en årlig rapport som presenterar aktuella trender inom finansiell planering.

  • Lär dig hur företag lyckas, och misslyckas, med att förbättra sina finansiella planeringsprocesser
  • Se aktuella trender som kommer påverka framtiden för finansiell planering
  • Få nyckelfaktorer för hur du får mest värde från din finansiella planering

 

Syftet med rapporten är att ge företag/verksamheter och deras finance team viktiga datapunkter och insikter, för att de ska kunna utveckla den finansiella planeringen och optimera den för framtiden.