<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
the-state-of-corporate-financial-planning

The State of Corporate Financial Planning

En nulägesanalys och framtidsspaning av svenska företag och verksamheters arbete med finansiell planering

I rapporten får du ta del av:  

  • Hur ledande företag engagerar verksamheten i planeringsarbetet 
  • Vad som krävs för att generera hög accountability samt kvalitét 
  • Betydelsen av att arbeta drivarbaserat och frekvent
  • Rullande prognoser och dess effekt på planeringsarbetet  
  • Vikten av ett kontinuerligt uppdaterat kassaflöde
  • Betydelsen av att investera i rätt systemstöd 
  • Aktuella trender inom budget, prognos och planering