<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
money-1-1-1

Likviditetsprognos behöver inte vara svårt

Behovet av en kontinuerligt uppdaterad kassaflödesprognos har ökat. Planacy erbjuder en unik lösning för en automatiskt uträknad och kontinuerligt uppdaterad balansräkning och kassaflödesprognos (likviditetsprognos).

Ladda ner denna guide för att ta del av hur du kan arbeta med er balansräkning och kassaflödesprognos i Planacy, samt våra Add-ins.

Trusted by