<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
planacy-person-device-3(2-UI)

Öka kvalitén på det finansiella budget- och prognosarbetet

I det här webinaret visar vi hur ni kan öka kvaliteten på er budget och prognos genom:

  • att arbeta med behörighetsstyrning
  • garanterad och kvalitetssäkrad referensdata
  • att arbeta i ett modernt och kraftfullt gränssnitt

Trusted by