<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Planacy-device9(UI-6.0-Travel-Cost)-1

Webinar: Öka värdet av er prognostisering

Vilken metod passar ert företag bäst: rullande 12, rullande 15, eller rullande med dynamisk längd?

Behovet av att snabbt kunna uppdatera och justera sin prognos har blivit allt vanligare och många behöver därför förändra sin process  för att kunna jobba mer kontinuerligt med den finansiella prognostiseringen.

I webinaret pratar vi om:

  • Fördelarna med rullande prognos
  • Skillnaden mellan: Rullande 12, Rullande 15 och Rullande med dynamisk längd
  • Prognostisering i Planacy

Trusted by