<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
climber-panduro-webinar-2

Se webinar: Så förenklade Panduro sin planeringsprocess

Under detta webinar pratar vi om hur vår kund Panduro förenklade, ökade kontrollen och maximerade nyttan av sina planeringsprocesser. Panduros interna projektledare och tillika CFO Stefan Rydén berättar själv om processen, projektet, samarbetet och vad användarna tycker. 

Lär dig hur processen förenklas och relevansen ökar genom att:

  • förenkla hanteringen av mycket detaljer
  • automatisera flöden
  • effektivisera inmatning
  • arbeta drivarbaserat
  • involvera fler personer på ett strukturerat sätt

Trusted by