<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1649900348468194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
revenue-budgeting-3-1-1-1

Webinar: Datadriven och KPI-baserad intäktsbudgetering

I detta webinar går vi igenom:

  • Vikten av att arbeta datadrivet med finansiell planering
  • Nyckelfaktorer för att förbättra bduget- och prognosarbetet
  • Hur ni kan arbeta smart och effektivt med era processer i ett modern systemstöd 

Trusted by